Răng Hàm Mặt

BS. Hiền

Bác sĩ Phương Uyên tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y khoa vào năm 2007 và tốt nghiệp chuyên khoa Da Liễu năm 2011 tại trường Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phương Uyên đã có nhiều năm tiếp nhận đào tạo chuyên sâu và thực hành điều trị Thẩm mỹ Nội khoa trong nước lẫn nước ngoài.

Gắn bó với ROHTO AOHAL CLINIC từ những ngày đầu thành lập, bác sĩ Phương Uyên là gương mặt quen thuộc, nhận được sự tin tưởng từ đông đảo khách hàng. Bác sĩ đặc biệt thông thạo quy trình và tiêu chuẩn Nhật Bản trong điều trị thẩm mỹ nội khoa và áp dụng khéo léo các tiêu chuẩn này tại ROHTO AOHAL CLINIC, nhằm bảo đảm chất lượng điều trị an toàn nhất và hiệu quả nhất cho khách hàng Việt Nam.

KINH NGHIỆM
Năm 2011

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Năm 2012

Tham gia đào tạo chuyên sâu về nâng cơ Ultherapy với Dr Micheal Gold

Tham gia đào tạo về Laser Revlite và Thermage

Năm 2015

Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên khoa Da liễu, loại Giỏi, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa Da liễu, loại Giỏi, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 Da liễu, loại Giỏi, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Chứng chỉ Hành nghề Bác sĩ chuyên khoa Da Liễu do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp

Năm 2016

Chứng chỉ “Ứng dụng laser và ánh sáng trong Da liễu”, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh

Tư vấn